مشاهده وب سایت اصلی شرکت طراحی سایت بهپردازان
وب لاگ رسمی شرکت نرم افزاری  بهپردازان

كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد

تعداد مطالب و دانستنیهای موجود در آرشیو :

جستجوی متن بر اساس كلمات كلیدی :    
بازگشت

شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : دبير گروه خبري در سايت خبري شرکت نرم افزاري بهپردازان :

شرح : براي هر گروه خبري يک دبير از سوي مديريت سايت تعيين مي گردد تا ايشان بتواند کليه نظرهايي را که از سوي بازديد کنندگان ارسال مي گردد، ابتدا مشاهده نمايد و بعد از تأييد در سايت قرار دهد و همچنين امکان گزارشگيري از خبرنگاران گروه خبري خود را نيز دارد به اين صورت که مي تواند مشاهده کند هر خبرنگاري چند خبر به سايت فرستاده و هم خبر وي به چه ميزان بازديد و به چه ميزان نظردهي داشته است. البته پر واضح است که خبرها هم بعد از تأييد دبير گروه خبري قابليت نمايش در پورتال را دارد.
همچنين هر خبري که توسط خبرنگاران افتخاري ارسال مي گردد توسط ايشان بررسي شده و بعد از آن در سايت قابل استفاده مي باشد.

مقالات مرتبط با این مقاله

  کلیه حقوق این وب سایت مربوط به شرکت مهندسی نرم افزاری بهپردازان نماد آتیه می باشد