مشاهده وب سایت اصلی شرکت طراحی سایت بهپردازان
وب لاگ رسمی شرکت نرم افزاری  بهپردازان

كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد

تعداد مطالب و دانستنیهای موجود در آرشیو :

جستجوی متن بر اساس كلمات كلیدی :    
بازگشت

شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : دريافت پيشنهادها و امتيازبندي آن ها :

شرح : براساس نيازمنديهاي شناسايي شده در گام اول، درخواستي تهيه مي شود و براي فروشندگان و تامين کنندگاني که در گام قبل ليست آنها تهيه گرديده است، ارسال مي شود. شرکت ها با دريافت اين درخواست که معمولا با نام RFP (مخفف Request for Proposal) شناخته مي شود، پيشنهاد خود را نسبت به برآوردن نيازمندي هاي سازمان ارائه مي دهند. در اين پيشنهاد, فروشندگان بيان مي کنند که سيستم آنها توانايي پاسخگويي به کدام يک از نيازمندي هاي مطرح شده را داراست. البته در صورتيکه در حال حاضر قابليتي براي برآوردن بخشي از نيازمندي ها وجود نداشته باشد، ممکن است فروشنده اعلام کند که در آينده قابليت مذکور را به سيستم اضافه خواهد نمود. به هر حال فروشندگان با تکميل درخواست ها، توانايي خود را در برآوردن نيازمندي هاي سازمان اعلام مي کنند.

مقالات مرتبط با این مقاله

  کلیه حقوق این وب سایت مربوط به شرکت مهندسی نرم افزاری بهپردازان نماد آتیه می باشد