مشاهده وب سایت اصلی شرکت طراحی سایت بهپردازان
وب لاگ رسمی شرکت نرم افزاری  بهپردازان

كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد

تعداد مطالب و دانستنیهای موجود در آرشیو :

جستجوی متن بر اساس كلمات كلیدی :    
بازگشت

شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : توپولوژي هيبريدي در شبکه چيست؟ :

شرح : سيستمي که از ترکيب حالت باس و ستاره اي پديد مي آيد هيبريدي نام دارد.
در اين حالت برخي از مسير هاي شبکه به صورت باس و برخي ديگر به صورت ستاره اي مي باشند. معمول ترين طرح آن، اتصال هاب ها به صورت باس و اتصال کامپيوتر ها به صورت ستاره اي به هاب مربوط به خودشسيستمي که از ترکيب حالت باس و ستاره اي پديد مي آيد هيبريدي نام دارد.
در اين حالت برخي از مسير هاي شبکه به صورت باس و برخي ديگر به صورت ستاره اي مي باشند. معمول ترين طرح آن، اتصال هاب ها بتوپولوژي هيبريديه صورت باس و اتصال کامپيوتر ها به صورت ستاره اي به هاب مربوط به خودشان مي باشد. ان مي باشد.

مقالات مرتبط با این مقاله

  کلیه حقوق این وب سایت مربوط به شرکت مهندسی نرم افزاری بهپردازان نماد آتیه می باشد