مشاهده وب سایت اصلی شرکت طراحی سایت بهپردازان
وب لاگ رسمی شرکت نرم افزاری  بهپردازان

كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد

تعداد مطالب و دانستنیهای موجود در آرشیو :

جستجوی متن بر اساس كلمات كلیدی :    
بازگشت

شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : انواع ديتابيس :

شرح :
    Apache Derby (formerly known as Cloudscape)
    Firebird
    Greenplum
    HP Neoview
    Hypersonic (also known as hsqldb)
    IBM DB2
    Infobright
    Informix
    Ingres
    Interbase
    LucidDB
    Microsoft Access
    Microsoft SQL Server
    MySQL
    Netezza
    Oracle
    PostgreSQL (also known as Postgres)
    Sybase
    Teradata

مقالات مرتبط با این مقاله

  کلیه حقوق این وب سایت مربوط به شرکت مهندسی نرم افزاری بهپردازان نماد آتیه می باشد