مشاهده وب سایت اصلی شرکت طراحی سایت بهپردازان
وب لاگ رسمی شرکت نرم افزاری  بهپردازان

كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد

تعداد مطالب و دانستنیهای موجود در آرشیو :

جستجوی متن بر اساس كلمات كلیدی :    
بازگشت

شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : چهارچوب هاي استاندارد براي يک RFP :

شرح : اگر قصد اجراي يک پروژه و تهيه RFP آن را داشته باشيد بايد بدون توجه به حجم پروژه يک چهارچوب استاندارد براي محتواي آن از جنبه هاي فني و اجرايي تهيه و ارائه دهيد. اين چهارچوب شامل اطلاعات زير خواهد بود. 1- جلد روي جلد RFP مجموعه اي از اطلاعات کلي و مهم به عنوان شناسه پروژه براي جلب توجه در نگاه اول درج مي شود. اين اطلاعات شامل نام سازمان، عنوان پروژه، تاريخ برگزاري جلسه، مهلت ارسال پيشنهاد، تهيه کننده، تاريخ تهيه، شماره کلاسه و...درج مي شود. 2- ضمانت نامه RFP در واقع گزارشي از واقعيت هاي شرکت شما از جنبه فني، امکانات، دانش فني، نيروي انساني و سرمايه است. در بازار رقابتي نيز اطلاعات به خصوص اگر صحت و سقم آن توسط شرکت ها تاييد شده باشد بسيار گرانبهاست و رقباي تجاري از آن با روي خوش بهره برداري مي کنند. بنابراين شما براي ارائه اين اطلاعات در قالب RFP به شرکت هاي ديگر آنها را از طريق امضاي يک ضمانت نامه مجاب کنيد تا در حفظ اطلاعات شما کوشا باشند. ضمانت نامه و تعهدات مربوط به بازگرداندن RFP پس از اتمام فرآيند مناقصه جز نکاتي است که بايد در دو نسخه به امضاي شرکت کنندگان در مناقصه پروژه برسد. 3- بخش اداري و اجرايي در اين قسمت بايد يک سري اطلاعات در مورد روش تهيه و ارسال اطلاعات به شرکت درج شود تا کليه RFP ها از نظر ساختاري داراي ساختار مشابهي باشند. اين اطلاعات شامل موارد زير است. § م

مقالات مرتبط با این مقاله

  کلیه حقوق این وب سایت مربوط به شرکت مهندسی نرم افزاری بهپردازان نماد آتیه می باشد